Nieuwe cursus oplevering en inspectie van PV Installaties

In het najaar 2013 presenteert Ingenium Bedrijfsadvies de nieuwe cursus Inspectie en oplevering van PV Installaties. Deze in samenwerking met E&I Control opgezette cursus behandelt de opleveringsinspectie en periodieke Cursus inspectie pv installaties Ingeniuminspectie van zonnepaneelsystemen, ook wel PV Systemen genoemd.

Het installeren, opleveren en periodiek inspecteren van zonnepanelen, ook wel PV systemen genoemd, is te zien als een nieuw vakgebied. PV systemen worden aangesloten op elektrische installaties met alle elektrotechnische en veiligheidskundige implicaties van dien. Installatie van een PV systeem dient op een veilige wijze plaats te vinden. Door middel van een opleveringsinspectie wordt bepaald of de PV installatie in zijn geheel elektrisch veilig is. Daarnaast is het van belang de kwaliteit van de PV installatie regelmatig te monitoren om een optimaal rendement te verkrijgen.

Door middel van periodieke inspecties wordt bepaald of de PV installatie nog elektrisch veilig is en of het rendement van de installatie nog optimaal is.

De cursus is bedoeld voor technische medewerkers welke PV systemen installeren, opleveren en periodiek inspecteren. Inspectie mag voor de eigen organisatie en voor derden uitgevoerd worden.

Voor informatie over de cursus zoals cursusdata, klik HIER.

Wilt u meer informatie ontvangen neem dan contact op via 088-2450000 of via info@ingeniumbedrijfsadvies.nl.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Algemeen, Elektrische installaties NEN 3140 en NEN 1010

Veiligheidseisen aan metaal- en houtbewerkingsmachines belicht

De docenten van Ingenium Bedrijfsadvies krijgen tijdens keurmeester cursussen regelmatig de vraag of er een overzicht bestaat van welke veiligheidsvoorzieningen op verschillende machines aanwezig dienen te zijn. Door middel van dit artikel doen wij hiertoe een poging. Mocht u op of aanmerkingen of eventuele aanvullingen hebben dan horen wij dat uiteraard graag.

Noodstop
Wanneer is een noodstop verplicht? Op het moment dat een machine beschikt over meerdere bedieningsplaatsen en de bedieningselementen (schakelaars, handels, etc) niet binnen handbereik zijn dan dient een machine te zijn voorzien van een noodstop. Een noodstop is ook verplicht als een machine niet geheel te overzien is.

Een noodstop gaat vaak samen met een geremde motor. Voor nieuwe machines is dit sinds de invoering van de machinerichtlijn (1995) verplicht. Bij oudere machines is dit vaak lastig te realiseren. Vaak moet de motor vervangen worden, dit komt de stabiliteit van de machine vaak niet ten goede. Voor machines van voor 1995 wordt het daarom aangeraden een geremde motor toe te passen, het is niet verplicht (Machinerichtlijn en Artikel 7.16 Arbobesluit).

Beveiliging bij stroomuitval
Als de netspanning in een werkplaats of op een bouwplaats uitvalt dan mogen machines niet in werking komen als de netspanning weer inkomt. Hiervoor is de volgende beveiliging noodzakelijk: machines zonder vasthoudbediening (dodemansknop) moeten voorzien zijn van een nulspanningsbeveiliging (artikel 7.14 Arbobesluit).

Afscherming van draaiende delen
Artikel 7.7. van het Arbobesluit eist dat draaiende en bewegende delen moeten worden afgeschermd. Beschermkappen mogen op een eenvoudige wijze verwijderd of buiten werking kunnen worden gesteld. Wanneer deze wel voor het normale gebruik geopend moeten worden (b.v. een kap van een kolomboormachine waaronder de v-snaar aandrijving zit) dan moeten ze van onderbrekingsschakelaars zijn voorzien. Ook zijn er maatregelen nodig voor de bescherming van omstanders, bijvoorbeeld door het werkgebied af te schermen met vast gemonteerde hekwerken.

Veelgebruikte machines
Hierna volgt een opsomming van veiligheidseisen aan veel voorkomende machines.

Metaalafkortzaag (radiaal)

 • Zelfsluitende bij bediening naar achteren wegdraaiende beschermkap;
 • Automatische ruststand (terugvering);
 • Vasthoudbediening (dodemansfunctie);
 • Deugdelijke kleminrichting (vastzetten werkstuk);
 • Maximale diepte vergrendeld;
 • De snijolie dient regelmatig ververst te worden i.v.m. bacteriële verontreinigingen.

Beugelzaag

 • Automatische afslag motor bij bereiken maximale diepte;
 • Verankerd aan de vloer;
 • Deugdelijke kleminrichting (vastzetten werkstuk);
 • De snijolie dient regelmatig ververst te worden i.v.m. bacteriële verontreinigingen.

Lintzaag

 • Deugdelijke zaaggeleiding;
 • Automatische afslag motor bij bereiken maximale diepte;
 • De snijolie dient regelmatig ververst te worden i.v.m. bacteriële verontreinigingen.

Draaibank

 • Goed leesbare machine-instellingen (toerental, bedieningsschakelaard, etc.);
 • Afscherming tegen wegschietende spanen, door een doorzichtige kap boven de klauwplaat of met een doorzichtig scherm op het beitelsupport;
 • Eindstops op de slede;
 • Klauwplaat met bij voorkeur geveerde sleutelgaten;
 • Verankerd aan de vloer;
 • Spaanhaak (zonder handvat);
 • Noodstop.

Frees /schaafbank

 • Bedieningsschakelaars goed bereikbaar;
 • Noodstop;
 • Verankerd aan de vloer;
 • Looppaden rond de machines afschermen.

Bandschuurmachine

 • Doorzichtige afscherming boven de schuurband;
 • Support juist ingesteld;
 • Stabiel opgesteld, bij voorkeur verankerd;
 • Afzuiging slijpstof.

Slijpmachine

 • Doorzichtige afscherming boven de slijpstenen;
 • Verankerd opgesteld;
 • Toerental en diameter van de slijpsteen afgestemd op de machine;
 • Zijkant slijpstenen afgeschermd;
 • Leunspaan juist ingesteld (maximal 3 mm van slijpschijf);
 • Let op niet standaard aangebrachte staalborstels, dit is niet toegestaan omdat dan vaak de afschermkap wordt verwijderd;
 • Slijpstenen niet axiaal belasten.

Kolomboormachine

 • Bedieningsknoppen goed bereikbaar;
 • V-snaarkap afsluitbaar en uitgevoerd met een onderbrekingsschakelaar;
 • Doorzichtige afscherming voorzijde boor;
 • Gebruik geborgde machineklem;
 • Verankerd opgesteld;
 • Boorspindel komt automatisch terug in ruststand.

Pons-/knipmachine

 • Repeteerbeveiliging;
 • Vaste afscherming pons- en knipmechanisme;
 • Voldoende grote werktafel;
 • Noodstop op iedere werkplek;
 • Keuzeschakelaar werkplek;
 • Voetbediening;
 • Verankerd aan de vloer;
 • Machine opgesteld op dempers.

Guillotineschaar

 • Vaste afscherming schaarmechanisme;
 • Repeteerbeveiliging;
 • Verankerd aan de vloer;
 • Machine opgesteld op dempers.

Zetbank/kantbank

 • Knelbeveiliging door tweehandenbediening of enkelwerkende cilinder met vasthoudbediening;
 • Machine aan achterzijde afgeschermd;
 • Zijkanten zetmechanisme afgeschermd.

Persen

 • Drukmeter/manometer;
 • Overdrukbeveiliging;
 • Borging werkstuk;
 • Goede staat slangen/leidingen/koppelingen;
 • Verankerd aan de vloer.

Heftafels

 • Knelbeveiliging van hefmechanisme;
 • Vasthoudbediening (dodemansknop);
 • Maximale werklast dient aangegeven te zijn.

Hout Afkortzaag

 • Vaste beschermkap aan de bovenzijde van het zaagblad tot aan de onderzijde van de klemschijven;
 • Afscherming van de zaag achter de geleider. Dit is mogelijk door de beschermkap uit te breiden met een inschuifbare beveiliging of door een zo hoog mogelijke aanslag met zijafscherming op het werkblad achter de geleider;
 • Automatische terugloop van de zaag naar de rustpositie achter de geleider;
 • Breedte van het werkblad zodanig dat de zaag niet voor het werkblad komt.

Cirkelzaagmachine

 • Zaagblad moet onder het werkblad geheel zijn afgeschermd;
 • Zaagblad moet boven het werkblad geheel worden afgeschermd door een verstelbare kap, die aan­gedrukt moet worden op het hout;
 • Deze kap moet zijn aangesloten op de afzuiginstallatie;
 • Het hout moet zodra het is doorgezaagd kunnen wijken, door een verstelbare geleider of hulpgeleider;
 • Een passend (bij de diameter en zaagsnede van het zaagblad) spouwmes moet zijn gemonteerd;
 • Een duwhoutje en/of duwstok moet bij de machine aanwezig zijn;
 • Het zaagblad altijd zo hoog mogelijk instellen, om terugslag van het hout te voorkomen (behalve bij plaatmateriaal, in verband met versplinteren).

Vlakbank

 • Beitelas afschermen met parallelgeleiding of een andere zelfsluitende beveiliging;
 • Afscherming beitelas ook aan de achterzijde van de geleider;
 • Sponningen slaan is alleen toegestaan met een machine die hiervoor (met een extra beveiliging) is uitgerust.

Vandiktebank

 • Voorzien van terugslagpallen, geribde aanvoerwals, gladde afvoerwals en drukbalken;
 • Deksel boven de beitelas.

Freesmachine

 • Afscherming van het snijgereedschap bij alle bewerkingen en dikten van het hout, bijvoorbeeld met de Nederlandse of Suva-beveiliging. Een aanvoerapparaat is geen echte beveiliging, maar wordt als zodanig wel gebruikt/geaccepteerd;
 • Bij een frees met twee draairichtingen moet het snijgereedschap geborgd zijn tegen aflopen (zie ook geremde motoren);
 • De geleiding moet het snijgereedschap zoveel mogelijk afschermen;
 • Indien op de machine ook pennen worden geslagen behoren een automatisch sluitende afschermkap en een elleboogbeschermer aan de pennenslee tot de accessoires;
 • Een duidelijke instructie over toerentallen en draairichting.

Pennenbank

 • Snijgereedschap moet zijn afgeschermd (ook voor passanten) door een volledige kap met gordijnen, of gelijkwaardig;
 • Het niet werkzame deel van het snijgereedschap moet zijn voorzien van een vaste afscherming die tevens als afzuigmond fungeert;
 • Een voorziening die voorkomt dat beitelassen met elkaar in aanraking komen.

Heeft u interesse in de praktische cursussen keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 of keurmeester elektrische arbeidsmiddelen voor gevorderden, klik dan op de links of neem contact met ons op via 088-2450000 of via info@ingeniumbedrijfsadvies.nl.

Bronvermelding:

 • Arbobesluit hoofdstuk 7
 • Machinerichtlijn 2006/42/EG
 • Abomafoon 7.9 en 7.10

Leave a comment

Filed under Algemeen, Elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140

ZZP-er is verantwoordelijk voor gekeurd materieel

Op 26 september 2012 heeft de Stichting ZZP Nederland het volgende nieuwsbericht geplaatst:

ZZP Nederland:

Ook voor zzp’ers is het op heel veel kleine bouwlocaties in de binnenstad vaak onveilig werken. Op maar liefst 84% van deze locaties wordt onveilig gewerkt met steigers, ladder en  trappen. Dit jaar heeft de Inspectie 71 boetes opgelegd (bij controle op 650 bouwlocaties), waarvan drie aan werknemers die onveilig werkten terwijl de werkgever wel had gezorgd voor een veilige werkplek.

Dodelijke afloop
Jaarlijks gebeuren er bij onderhoud aan gebouwen zo’n 10 tot 15 ongevallen met dodelijke afloop, meestal door een val van een ladder of steiger. Op de locaties waar zaken mis waren, ging het in ruim de helft van de gevallen om onveilig gebruik van rolsteigers, omdat ze niet volgens de reglementen worden gebruikt.

Door de beperkte ruimte van kleine bouwlocaties in de binnenstad is het vaak moeilijk om het juiste materiaal op zijn plaats te krijgen en op te stellen. Ook ligt er vaker materiaal in de weg, waardoor ongelukken eerder gebeuren.

Ook ZZP’ers verplicht
Ook laten bedrijven hun ladders en trappen vaak niet jaarlijks laten keuren. Veel zzp’ers realiseren zich niet dat deze verplichting op bouwlocaties ook voor hen geldt. Stichting ZZP Nederland gaat zijn achterban hierover informeren.

Bij de bedrijven die tijdens deze controleronde een boete hebben gekregen, gaat de Inspectie SZW in 2013 opnieuw controleren

Cursus keuren ladders, trappen en rolsteigers en elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140

Voor praktische keurmeester cursussen kunt u uiteraard terecht bij Ingenium BV. Klik op de link voor de cursusinformatie, cursuslocaties en cursusinformatie:

Uiteraard kunt u natuurlijk ook gewoon contact met ons opnemen via 088-2450000 en info@ingeniumbedrijfsadvies.nl.

Leave a comment

Filed under Elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140, Ladders trappen en rolsteigers

Wetgeving ladders en trappen

Inleiding wetgeving ladders en trappen
Veiligheid van arbeidsmiddelen is geregeld in de arbeidsomstandighedenwetgeving. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om “veilige arbeidsmiddelen” beschikbaar te stellen aan de werknemer. In de Arbowet staat echter niet vermeld wat de wetgever nu onder een “veilige” machine verstaat. Het Arbobesluit, een uitwerking van de Arbowet, biedt hier een verdere uitleg.

Het Arbobesluit artikel 7.4 “Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen” beschrijft dat een arbeidsmiddel zodanig is geplaatst of ingericht dat het gevaar van verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitting, brand, ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit zoveel mogelijk is voorkomen.

Dit is lastig te interpreteren. Vooral omdat beschreven wordt dat het gevaar voor verschuiven, omvallen en kantelen zoveel moet worden voorkomen…. Juist dit is een van de grote gevaren van het gebruik van ladders, trappen en rolsteigers.

De Arbobeleidsregels beschrijven op welke wijze de Arbeidsinspectie de geldende wetgeving interpreteert en dus ook handhaaft. Dit worden ook wel minimale beschermingsniveaus genoemd. Een werkgever mag dus ook een andere vergelijkbare norm, bijvoorbeeld een Duitse of Amerikaanse norm hanteren. Uitgangspunt is dat minimaal een gelijk veiligheidsniveau wordt bereikt.

Beleidsregel 7.4-4 sprak over “Ladders die gebruikt worden als toegangsmiddel of als arbeidsmiddel dienen tenminste te voldoen aan het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet)”. Ladders welke gebruikt worden door particulieren dienen eveneens te voldoen aan het Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel.

Dagelijks vinden er ongevallen met ladders en trappen plaats. Niet alleen op de bouwplaats, maar ook het gewone huis-, tuin- en keukengebruik is bron van vele ongevallen. De manier van werken en ondeskundig gebruik zijn vaker de oorzaak dan het klimmaterieel zelf. Gebrek aan kennis over de eigenschappen van het klimmaterieel en de onbekendheid met de juiste werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen.

Ligt de oorzaak van het ongeval bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel. Ter voorkoming van ongevallen zijn voor ladders en trappen regels opgesteld.

Warenwet besluit draagbaar klimmaterieel
In de Warenwet zijn eisen vastgelegd waar producten welke door particulieren en bedrijven worden gebruikt aan dienen te voldoen. Arbeidsmiddelen welke hier niet aan voldoen zijn verboden en mogen al helemaal niet verhandeld worden. Dit is zelfs een strafbaar economisch delict. In de Warenwet wordt genoemd dat ladders en trappen dienen te voldoen aan het Besluit draagbaar klimmaterieel. Hierin worden concrete eisen gesteld aan het ontwerp van trappen en ladders.

Als keurmeester kunt u materieel tegenkomen van voor de invoering van het besluit in 1986. Dit draagbare klimmaterieel mag niet worden goedgekeurd. Als een fabrikant aan de eisen van het besluit draagbaar klimmaterieel wil voldoen dient hij een typekeuring te laten uitvoeren door een deskundig instituut als bijvoorbeeld TNO. Men gaat ervan uit dat de andere geproduceerde ladders van hetzelfde type van dezelfde kwaliteit zijn. De fabrikant binnen de Europese unie is hier verantwoordelijk voor. In het geval klimmaterieel van buiten de Europese unie wordt geïmporteerd ligt de verantwoordelijkheid bij de importeur.

Arbowet / Arbobesluit over ladders en trappen

Klimmaterieel wat door werkgevers beschikbaar wordt gesteld aan werknemers dient te voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving, kortweg Arbowet genoemd. De Arbowet is gedetailleerd uitgewerkt in de vorm van het Arbobesluit. Voor klimmaterieel is dit nogal vaag, daarom werd er verdere uitleg gegeven in de zogenaamde Arbobeleidsregels. In deze Arbobeleidsregels werd verwezen naar de Warenwet.

De letterlijke tekst van het Arbobesluit en de bijbehorende beleidsregels is als volgt:

Artikel 7.4 Deugdelijkheid van arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen

1        Een arbeidsmiddel bestaat uit deugdelijk materiaal.

2        Een arbeidsmiddel is van een deugdelijke constructie.

3        Een arbeidsmiddel is zodanig geplaatst of ingericht, dat het gevaar van verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitting, brand, ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit zoveel mogelijk is voorkomen.

4        Artikel 3.17 is van overeenkomstige toepassing.

EN 131

In Europees verband zijn de eisen ten aanzien van ladders en trappen vastgelegd in de vorm van de EN 131. Deze norm is vertaald in het besluit draagbaar klimmaterieel.

NEN 2484

In de Arbobeleidsregels was tot 1 januari 2007 vermeld dat draagbaar klimmaterieel tenminste dient te voldoen aan de NEN 2484. De NEN 2484 is samengesteld op basis van het Besluit draagbaar klimmaterieel, de EN 131 en is aangevuld met specifieke eisen welke nodig zijn voor inzet van klimmaterieel voor zakelijk gebruik. In de NEN 2484 zijn met name sterkte eisen opgenomen waar draagbaar klimmaterieel aan dient te voldoen en is als zodanig voornamelijk interessant voor de ontwerper en/of fabrikant van ladders en trappen.

Ook al is deze norm niet meer verplicht, de Arbeidsinspectie zal altijd een afweging maken of een veiliger alternatief mogelijk was in een specifieke situatie. Zeker in de bouw of installatietechniek prevaleren ladders welke voldoen aan NEN 2484.

Wilt u meer weten over het keuren van ladders en trappen? Klikt u dan HIER
. Of neem contact met ons op via 088-2450000 of via info@ingeniumbedrijfsadvies.nl.

Leave a comment

Filed under Ladders trappen en rolsteigers

Informatie keuren valbeveiligingsmiddelen

Fabrikant van valbeveiligingsmiddelen Petzl heeft op de de internetsite uitgebreide informatie vermeld over het zelf keuren van valbeveiligingsmiddelen. 

Op deze site vindt u onder andere films met de keuringsprocedures, diverse checklijsten en vele foto’s met goed- en afkeuringspunten. Dit maakt het keuren een stuk makkelijker.

Ook staat op de site van Petzl een gratis te downloaden softwareprogramma voor het beheren van de keuringen aan valbeveiligingsmiddelen.

Om de Petzl site te bezoeken klik HIER.

Om de verantwoordelijkheid voor het keuren en het deskundigheidsniveau van de keurmeester  op peil te krijgen hebben wij een keurmeester cursus opgezet welke u kunt bereiken door HIER te klikken. Bij vragen kunt u ons uiteraard telefonische benaderen op 088-2450000 of onder info@ingeniumbedrijfsadvies.nl.

Leave a comment

Filed under Valbeveiliging

Weerstand beschermingsleiding test 25 Ampere

In het volgende filmpje is de meting van de weerstand van de beschermingsleiding te zien. het gevolg van de 25A is duidelijk zichtbaar. Hiermee wordt tevens het nut bewezen van een hoge teststroom. Voor beschadigde kabels vormt het dan tevens een destructieve test.

Bron: Portable Appliance Safety Services Ltd

Voor een NEN 3140 keurmeester cursus klik HIER.

Leave a comment

Filed under Elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140

Maatregelen na bosmaaier ongeval

De Inspectie SZW verbiedt met onmiddellijke ingang het gebruik van niet door de fabrikant goedgekeurde uitrustingstukken voor bosmaaiers. Dit gebeurt in opdracht van de Europese Commissie. Aanleiding is een ongeluk in Groot Brittannië, waarbij een werknemer werd gedood doordat hij een losgeschoten uitrustingsstuk in zijn hoofd kreeg. Dat uitrustingsstuk bestond uit een of meer kettinkjes.

Draagbare handbosmaaiers hebben verschillende standaarduitrustingsstukken. In de handleiding moet staan welke uitrustingsstukken zijn toegestaan. Bedrijven, en ook particulieren, gebruiken steeds vaker niet-standaarduitrustingsstukken. De beveiliging van bosmaaiers is daarvoor onvoldoende, waardoor onderdelen kunnen losschieten.

De Europese Commissie verbiedt alle niet-standaardhulpstukken, zoals uitrustingsstukken met kettinkjes, losse mesjes en schakels van kettingzagen. Het verbod geldt voor het op de Europese markt brengen van dergelijke niet standaard uitrustingsstukken en heeft betrekking op zowel bedrijven als particulieren.

Persbericht SZW, 5 maart 2012

Leave a comment

Filed under Landbouw tuin en parkmachines