Category Archives: Algemeen

Nieuwe cursus oplevering en inspectie van PV Installaties

In het najaar 2013 presenteert Ingenium Bedrijfsadvies de nieuwe cursus Inspectie en oplevering van PV Installaties. Deze in samenwerking met E&I Control opgezette cursus behandelt de opleveringsinspectie en periodieke Cursus inspectie pv installaties Ingeniuminspectie van zonnepaneelsystemen, ook wel PV Systemen genoemd.

Het installeren, opleveren en periodiek inspecteren van zonnepanelen, ook wel PV systemen genoemd, is te zien als een nieuw vakgebied. PV systemen worden aangesloten op elektrische installaties met alle elektrotechnische en veiligheidskundige implicaties van dien. Installatie van een PV systeem dient op een veilige wijze plaats te vinden. Door middel van een opleveringsinspectie wordt bepaald of de PV installatie in zijn geheel elektrisch veilig is. Daarnaast is het van belang de kwaliteit van de PV installatie regelmatig te monitoren om een optimaal rendement te verkrijgen.

Door middel van periodieke inspecties wordt bepaald of de PV installatie nog elektrisch veilig is en of het rendement van de installatie nog optimaal is.

De cursus is bedoeld voor technische medewerkers welke PV systemen installeren, opleveren en periodiek inspecteren. Inspectie mag voor de eigen organisatie en voor derden uitgevoerd worden.

Voor informatie over de cursus zoals cursusdata, klik HIER.

Wilt u meer informatie ontvangen neem dan contact op via 088-2450000 of via info@ingeniumbedrijfsadvies.nl.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Algemeen, Elektrische installaties NEN 3140 en NEN 1010

Veiligheidseisen aan metaal- en houtbewerkingsmachines belicht

De docenten van Ingenium Bedrijfsadvies krijgen tijdens keurmeester cursussen regelmatig de vraag of er een overzicht bestaat van welke veiligheidsvoorzieningen op verschillende machines aanwezig dienen te zijn. Door middel van dit artikel doen wij hiertoe een poging. Mocht u op of aanmerkingen of eventuele aanvullingen hebben dan horen wij dat uiteraard graag.

Noodstop
Wanneer is een noodstop verplicht? Op het moment dat een machine beschikt over meerdere bedieningsplaatsen en de bedieningselementen (schakelaars, handels, etc) niet binnen handbereik zijn dan dient een machine te zijn voorzien van een noodstop. Een noodstop is ook verplicht als een machine niet geheel te overzien is.

Een noodstop gaat vaak samen met een geremde motor. Voor nieuwe machines is dit sinds de invoering van de machinerichtlijn (1995) verplicht. Bij oudere machines is dit vaak lastig te realiseren. Vaak moet de motor vervangen worden, dit komt de stabiliteit van de machine vaak niet ten goede. Voor machines van voor 1995 wordt het daarom aangeraden een geremde motor toe te passen, het is niet verplicht (Machinerichtlijn en Artikel 7.16 Arbobesluit).

Beveiliging bij stroomuitval
Als de netspanning in een werkplaats of op een bouwplaats uitvalt dan mogen machines niet in werking komen als de netspanning weer inkomt. Hiervoor is de volgende beveiliging noodzakelijk: machines zonder vasthoudbediening (dodemansknop) moeten voorzien zijn van een nulspanningsbeveiliging (artikel 7.14 Arbobesluit).

Afscherming van draaiende delen
Artikel 7.7. van het Arbobesluit eist dat draaiende en bewegende delen moeten worden afgeschermd. Beschermkappen mogen op een eenvoudige wijze verwijderd of buiten werking kunnen worden gesteld. Wanneer deze wel voor het normale gebruik geopend moeten worden (b.v. een kap van een kolomboormachine waaronder de v-snaar aandrijving zit) dan moeten ze van onderbrekingsschakelaars zijn voorzien. Ook zijn er maatregelen nodig voor de bescherming van omstanders, bijvoorbeeld door het werkgebied af te schermen met vast gemonteerde hekwerken.

Veelgebruikte machines
Hierna volgt een opsomming van veiligheidseisen aan veel voorkomende machines.

Metaalafkortzaag (radiaal)

 • Zelfsluitende bij bediening naar achteren wegdraaiende beschermkap;
 • Automatische ruststand (terugvering);
 • Vasthoudbediening (dodemansfunctie);
 • Deugdelijke kleminrichting (vastzetten werkstuk);
 • Maximale diepte vergrendeld;
 • De snijolie dient regelmatig ververst te worden i.v.m. bacteriële verontreinigingen.

Beugelzaag

 • Automatische afslag motor bij bereiken maximale diepte;
 • Verankerd aan de vloer;
 • Deugdelijke kleminrichting (vastzetten werkstuk);
 • De snijolie dient regelmatig ververst te worden i.v.m. bacteriële verontreinigingen.

Lintzaag

 • Deugdelijke zaaggeleiding;
 • Automatische afslag motor bij bereiken maximale diepte;
 • De snijolie dient regelmatig ververst te worden i.v.m. bacteriële verontreinigingen.

Draaibank

 • Goed leesbare machine-instellingen (toerental, bedieningsschakelaard, etc.);
 • Afscherming tegen wegschietende spanen, door een doorzichtige kap boven de klauwplaat of met een doorzichtig scherm op het beitelsupport;
 • Eindstops op de slede;
 • Klauwplaat met bij voorkeur geveerde sleutelgaten;
 • Verankerd aan de vloer;
 • Spaanhaak (zonder handvat);
 • Noodstop.

Frees /schaafbank

 • Bedieningsschakelaars goed bereikbaar;
 • Noodstop;
 • Verankerd aan de vloer;
 • Looppaden rond de machines afschermen.

Bandschuurmachine

 • Doorzichtige afscherming boven de schuurband;
 • Support juist ingesteld;
 • Stabiel opgesteld, bij voorkeur verankerd;
 • Afzuiging slijpstof.

Slijpmachine

 • Doorzichtige afscherming boven de slijpstenen;
 • Verankerd opgesteld;
 • Toerental en diameter van de slijpsteen afgestemd op de machine;
 • Zijkant slijpstenen afgeschermd;
 • Leunspaan juist ingesteld (maximal 3 mm van slijpschijf);
 • Let op niet standaard aangebrachte staalborstels, dit is niet toegestaan omdat dan vaak de afschermkap wordt verwijderd;
 • Slijpstenen niet axiaal belasten.

Kolomboormachine

 • Bedieningsknoppen goed bereikbaar;
 • V-snaarkap afsluitbaar en uitgevoerd met een onderbrekingsschakelaar;
 • Doorzichtige afscherming voorzijde boor;
 • Gebruik geborgde machineklem;
 • Verankerd opgesteld;
 • Boorspindel komt automatisch terug in ruststand.

Pons-/knipmachine

 • Repeteerbeveiliging;
 • Vaste afscherming pons- en knipmechanisme;
 • Voldoende grote werktafel;
 • Noodstop op iedere werkplek;
 • Keuzeschakelaar werkplek;
 • Voetbediening;
 • Verankerd aan de vloer;
 • Machine opgesteld op dempers.

Guillotineschaar

 • Vaste afscherming schaarmechanisme;
 • Repeteerbeveiliging;
 • Verankerd aan de vloer;
 • Machine opgesteld op dempers.

Zetbank/kantbank

 • Knelbeveiliging door tweehandenbediening of enkelwerkende cilinder met vasthoudbediening;
 • Machine aan achterzijde afgeschermd;
 • Zijkanten zetmechanisme afgeschermd.

Persen

 • Drukmeter/manometer;
 • Overdrukbeveiliging;
 • Borging werkstuk;
 • Goede staat slangen/leidingen/koppelingen;
 • Verankerd aan de vloer.

Heftafels

 • Knelbeveiliging van hefmechanisme;
 • Vasthoudbediening (dodemansknop);
 • Maximale werklast dient aangegeven te zijn.

Hout Afkortzaag

 • Vaste beschermkap aan de bovenzijde van het zaagblad tot aan de onderzijde van de klemschijven;
 • Afscherming van de zaag achter de geleider. Dit is mogelijk door de beschermkap uit te breiden met een inschuifbare beveiliging of door een zo hoog mogelijke aanslag met zijafscherming op het werkblad achter de geleider;
 • Automatische terugloop van de zaag naar de rustpositie achter de geleider;
 • Breedte van het werkblad zodanig dat de zaag niet voor het werkblad komt.

Cirkelzaagmachine

 • Zaagblad moet onder het werkblad geheel zijn afgeschermd;
 • Zaagblad moet boven het werkblad geheel worden afgeschermd door een verstelbare kap, die aan­gedrukt moet worden op het hout;
 • Deze kap moet zijn aangesloten op de afzuiginstallatie;
 • Het hout moet zodra het is doorgezaagd kunnen wijken, door een verstelbare geleider of hulpgeleider;
 • Een passend (bij de diameter en zaagsnede van het zaagblad) spouwmes moet zijn gemonteerd;
 • Een duwhoutje en/of duwstok moet bij de machine aanwezig zijn;
 • Het zaagblad altijd zo hoog mogelijk instellen, om terugslag van het hout te voorkomen (behalve bij plaatmateriaal, in verband met versplinteren).

Vlakbank

 • Beitelas afschermen met parallelgeleiding of een andere zelfsluitende beveiliging;
 • Afscherming beitelas ook aan de achterzijde van de geleider;
 • Sponningen slaan is alleen toegestaan met een machine die hiervoor (met een extra beveiliging) is uitgerust.

Vandiktebank

 • Voorzien van terugslagpallen, geribde aanvoerwals, gladde afvoerwals en drukbalken;
 • Deksel boven de beitelas.

Freesmachine

 • Afscherming van het snijgereedschap bij alle bewerkingen en dikten van het hout, bijvoorbeeld met de Nederlandse of Suva-beveiliging. Een aanvoerapparaat is geen echte beveiliging, maar wordt als zodanig wel gebruikt/geaccepteerd;
 • Bij een frees met twee draairichtingen moet het snijgereedschap geborgd zijn tegen aflopen (zie ook geremde motoren);
 • De geleiding moet het snijgereedschap zoveel mogelijk afschermen;
 • Indien op de machine ook pennen worden geslagen behoren een automatisch sluitende afschermkap en een elleboogbeschermer aan de pennenslee tot de accessoires;
 • Een duidelijke instructie over toerentallen en draairichting.

Pennenbank

 • Snijgereedschap moet zijn afgeschermd (ook voor passanten) door een volledige kap met gordijnen, of gelijkwaardig;
 • Het niet werkzame deel van het snijgereedschap moet zijn voorzien van een vaste afscherming die tevens als afzuigmond fungeert;
 • Een voorziening die voorkomt dat beitelassen met elkaar in aanraking komen.

Heeft u interesse in de praktische cursussen keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 of keurmeester elektrische arbeidsmiddelen voor gevorderden, klik dan op de links of neem contact met ons op via 088-2450000 of via info@ingeniumbedrijfsadvies.nl.

Bronvermelding:

 • Arbobesluit hoofdstuk 7
 • Machinerichtlijn 2006/42/EG
 • Abomafoon 7.9 en 7.10

Leave a comment

Filed under Algemeen, Elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140

Wetgeving up to date?

Heeft u een keurmeester cursus gevolgd en wilt u uw wetgevingskennis up to date houden?  Dan is de wetgeving site van de Nederlandse overheid dé site voor u. Deze site is te allen tijde actueel. 

Via http://wetten.overheid.nl/ vindt u te allen tijde de meest recente wetgeving, waaronder:

 • Arbeidsomstandighedenwet (verplichtingen werkgevers en werknemers)
 • Arbeidsomstandighedenbesluit (Hoofdstuk 7 arbeidsmiddelen)
 • Wegenverkeerswet (regeling voertuigen voor keurmeesters landbouwmachines).

Tip: wilt u weten wat de regels waren op 18 april 1994? Tik deze datum in naast de door u gezochte wet en u weet het…

Heeft u vragen over de interpretatie van wetgeving voor keurmeesters? Bel ons via 088-2450000 of mail ons: info@ingeniumbedrijfsadvies.nl

Leave a comment

Filed under Algemeen

De wet van Ohm

De wet van Ohm is een empirische natuurkundige wet, genoemd naar de Duitse natuurkundige Georg Ohm, die een relatie legt tussen spanning, weerstand en stroomsterkte. De wet van Ohm luidt als volgt:

De stroomsterkte door een geleider is recht evenredig met het potentiaalverschil tussen de uiteinden.

Het quotiënt van spanning en stroomsterkte is dus een constante. Deze constante wordt de weerstand van de geleider genoemd. In symbolische notatie:

U = I x R

waarin U de spanning of het potentiaalverschil, I de stroomsterkte en R de weerstand is. Wordt U uitgedrukt in V (volt) en I in A (ampère), dan is R in Ω (ohm) uitgedrukt. De wet van Ohm definieert in feite de materiaaleigenschap elektrisch geleidingsvermogen. De wet geldt voor vele materialen die geleiders worden genoemd. Als zodanig is de wet van Ohm ook anders te formuleren:

J = σ x E

met J de elektrische stroomdichtheid in A/m2 (ampère per vierkante meter), σ het elektrisch geleidingsvermogen in Ω−1m−1 (siemens per meter) en E de elektrische veldsterkte in V/m (volt per meter) Als de spanning niet constant is gaat de zelfinductie van de geleider een rol spelen, zie ook impedantie.

Bewegende geleider
In een met snelheid v bewegende geleider bepaalt niet alleen E maar ook het magnetische veld B de stroomdichtheid

J = σ (E + v x B)

De v x B term is de geïnduceerde stroom tgv. de Lorentzkracht op de ladingsdragers. In het met de geleider meebewegende coördinatenstelsel is v = 0 dus J = σE. Hoe kan dat? Omdat E en B velden niet absoluut maar relatief zijn, dwz. afhankelijk van het coördinatenstelsel. Uit de Lorentztransformatie volgt dat in het met de geleider meebewegende coördinatenstelsel het elektrische veld niet E maar E ‘ = E + vxB is.

Ohms en niet-ohms
Niet alle geleiders voldoen aan de wet van Ohm. Bij een diode of transistor, maar ook bij een gasontlading (bij hoge spanning) is de stroomsterkte van andere factoren afhankelijk. Dergelijke niet-ohmse geleiders hebben wel een weerstand (R = U/I) maar die is afhankelijk van de spanning.

De weerstand van een geleider is afhankelijk van de temperatuur, in de meeste materialen neemt de weerstand toe (het elektrisch geleidingsvermogen neemt af) bij toenemende temperatuur. Omdat een elektrische stroom warmte opwekt is een dunne geleider (b.v. een gloeidraad) niet ohms tenzij de temperatuur voldoende constant wordt gehouden (dat is het geval bij een keramische weerstand).

Isolatoren en halfgeleiders vertonen op zich ohms gedrag maar de contacten met deze materialen doen dat niet altijd. Zo is het contactvlak tussen een p-type en een n-type halfgeleider niet ohms, maar heeft het gelijkrichtende eigenschappen. Het laat stroom maar in één richting door.

In het geval van supergeleiders is er althans voor stromen van beperkte grootte geen weerstand. Hier is dus de weerstand nul.

Oorzaken
Ohms gedrag ontstaat in feite door wrijving, dat wil zeggen door botsingen van de ladingsdragers met ofwel andere ladingsdragers, ofwel fononen (roostertrillingen) ofwel onzuiverheden in het geleidend materiaal. Het elektrische veld dat de stroom op gang brengt, oefent een kracht uit die de ladingsdragers versnelt. Deze versnelling wordt echter in toenemende mate tegengewerkt door de wrijving, net zolang tot er een evenwicht ontstaat. Het resultaat is een constante stroom.

Bij metalen is er een overvloed aan ladingdragers, de Fermi-zee. Bij toenemende temperatuur neemt het aantal fononen toe en daarmee ook de weerstand.

Bij halfgeleiders neemt juist de geleiding toe bij hogere temperatuur. In deze materialen zijn er relatief weinig ladingsdragers, maar bij hogere temperaturen komen er meer bij. Dit komt doordat de thermische energie het mogelijk maakt elektronen vanuit de volle valentieband naar de lege geleidingsband te promoveren. Dit effect overschaduwt het fononeffect. Vaak geldt hetzelfde voor de aanwezigheid van licht. Ook dat kan tot promotie leiden en daarmee tot een verlaging van de weerstand omdat er meer ladingsdragers bij komen.

Leave a comment

Filed under Algemeen

Informatiepunt Keurmeester arbeidsmiddelen

Welkom bij het informatie- en kennispunt voor de keurmeester arbeidsmiddelen!

Het Ingenium informatiepunt heeft zich als doel gesteld om als kennisbank voor de keurmeester (elektrische) arbeidsmiddelen te fungeren. Op deze site geven wij algemene informatie over de diverse te keuren “groepen” arbeidsmiddelen. De diverse onderwerpen zijn in diverse categorieën onderverdeeld. Als er op het gebied van normen en/of wetgeving iets wijzigt dan publuceren wij dat hier. Door u gratis op deze blog te abboneren kunt u eenvoudig aantonen dat uw wets- en normkennis over arbeidsmiddelen in de breedste zin van het woord actueel is.

 

 

1 Comment

Filed under Algemeen